Få din ersättning för flygförsening genom att fylla i detta formulär

Den viktigaste informationen du måste ange är flygnummer. Det representeras vanligtvis av en kombination av 2 eller 3 bokstäver och siffror. Exempelvis: KL, HGT, eller D6.

Sedan efter det finns ett serienummer på 3 eller 4 bokstäver. Det bör inte vara särskilt svårt att lägga märke till det.

Baserat på denna information kommer vår databas att avgöra om dina problem klassifieras som försenat flyg, inställt flyg, påstigningsförnekelse, omdirigerat flyg osv. Det kommer helt enkelt att avgöra om din begäran ingår i EUs förordning om flygkompensation.

Dessa är de huvudsakliga faktorerna som vi kommer att bestämma med våra uträkningar. Först måste vi se om din flygförsening hamnar under ett av dessa förhållanden:

  1. Flyg från ett EU-land till ett land utanför EU
  2. Från länder utanför EU till en destination inom EU
  3. Flyg inom EU

Det näst viktigaste vi kommer att avgöra är längden på väntetiden under det försenade flyget.

Begäran om kompensation för flygförsening

Tillgodo se oss med din information med säkerhet i att veta att vi har en 97% framgångsgrad. Vi kan också lösa ditt fall inom 100 dagar i snitt om flygbolaget väljer att ta oss till domstolen. Det gör de oftast.

Vi kommer att avgöra giltidheten i din begäran. Vi kommer också att överföra beloppet som du kan få från din begäran.

Om du inte har alla detaljer till hands är vårt team mer är glada att hjälpa dig via telefon. Vi vägleder genom varje steg med maximal hänsyn för att säkerställa att du får vad som med rättighet är ditt.

Få din ersättning nu