Nu blir det svårare att få ersättning vid försenat flyg

En ny dom i Högsta domstolen gör det avsevärt svårare för resenärer att få ersättning för flygförseningar.

Tidigare kunde man kräva ersättning i tio år efter att förseningen inträffat.

Nu sänks tidsfristen till bara två månader.

Rättigheter vid försenat flyg
Två månader är alltså den nya regeln.

Fallet som var uppe för behandling gäller en tvist mellan en resenär och Turkish Airlines angående en försening.

Resenären hade reklamerat det hela två år och tre månader efter att incidenten inträffade vilket HD bedömde som för sent.

Tidigare hade såväl tingsrätten som hovrätten dömt till resenärens förmån då preskriptionstiden som brukligt ansågs vara tio år.

En annan förändring är att HD menar att det är tvunget att drabbade resenärer reklamerar för att få kompensation.

Läs allt