Hur du får mer information om begäran av ersättning för försenat flyg

Om du behöver hjälp och behöver någon som vägleder dig igenom användningen av våra tjänster, tveka då inte att kontakta oss på följande.

Vårt mål är att säkerställa att din ersättning för flygförsening finner sin väg till dina händer omedelbart

Contact Info:

[email protected]

Tillgänglig 24/7
Måndag - Måndag