• Złóż poniżej swój podpis, tak jak widnieje na Twoim dowodzie osobistym. Jest to wymagane przez linie lotnicze, w celu odebrania odszkodowania za Ciebie. Podpisując, zgadzasz się z Formularzami Upoważniającymi i Cennikiem
Odbierz teraz swoje odszkodowanie