Odszkodowanie za odwołany lot albo opóźniony lot. Jakie prawa ma pasażer, jak napisać wniosek o odszkodowanie do linii lotniczej?

Odszkodowanie za opóźniony albo odwołany lot. Jak napisać wniosek do linii lotniczej o odszkodowanie, gdy samolot został opóźniony albo odwołany. Jakie prawa ma pasażer, co musi nam zapewnić linia lotnicza na lotnisku? Co gwarantuje pasażerom unijne rozporządzenie WE 261/2004? Czy dostaniemy odszkodowanie, gdy jest strajk, zła pogoda albo awaria samolotu? Lot rejsowy albo czarterowy – czy pasażer ma takie same prawa.

Prawa pasażerów linii lotniczych reguluje unijne rozporządzenie WE 261/2004. Ten dokument zawiera szczegółowe zapisy, do których muszą stosować się linie lotnicze operujące z lotnisk na terenie Unii Europejskiej.

Prawa pasażera w rozporządzeniu WE 261/2004

W dokumencie WE 261/2004 zostały zawarte zapisy, które regulują obowiązki linii lotniczej gdy:

  • twój lot został odwołany
  • twój lot został opóźniony
  • masz bilet na lot, ale nie został wpuszczony na pokład (overbooking)
  • umieszczono cię w klasie niższej lub wyższej niż ta wskazana na bilecie lotniczym
  • twój bagaż zaginął, został uszkodzony albo dostarczony z opóźnieniem.

Czytaj więcej…