• Completează numele complet astfel cum este acesta menționat în documentele oficiale (carte de identitate sau pașaport). Semnând, declari că ai citit și ești de acord cu prevederile contractului de cesiune.


    Important: În situația în care despăgubirea (ca urmare a aceluiași zbor) privește mai mulți pasageri, membri de familie, este necesar ca fiecare pasager major să semneze (nume complet și semnătură).

    Pentru pasagerii minori, va semna unul dintre părinți. Astfel, se va accesa de către unul dintre părinți încă odată link-ul, iar la secțiunea ”Nume” va fi trecut numele minorului, împreună cu numele părintelui care semnează. (Exemplu: Minor Popescu Andrei, reprezentat prin mama Popescu Catalina).